Skip to main content

Nieuws

Nieuwste artikelen

Nieuws

favicon Loonservice Brabant

Over dit artikel

  • Geplaatst op:

    20 december 2023
  • Aangepast op:

    11 maart 2024
  • Categorie:

    Nieuws

Ander nieuws

Actualiteiten voor de salarisadministratie per 1 januari 2024

Het einde van het jaar nadert en daarom willen wij u graag op de hoogte brengen van de actualiteiten voor de salarisadministratie per 1 januari 2024 volgens het Belastingplan voor 2024.
Hieronder vindt u een overzicht van de belangrijkste wijzigingen:

Invoering wettelijk minimumuurloon in 2024
Het wettelijk minimumloon wordt niet langer per maand, maar per uur berekend. Vanaf 2024 kan het minimumloon niet meer verschillen per sector. Het minimumloon wordt gebaseerd op een voltijds dienstverband van 36 uur per week. Hanteert u een voltijds dienstverband van méér dan 36 uur per week voor uw personeel? Dit heeft tot gevolg dat werknemers met een voltijds dienstverband van meer dan 36 uur meer gaan verdienen en zullen uw loonkosten dus stijgen. Het vaste minimumuurloon geldt voor alle werknemers. Het minimumuurloon zorgt voor meer gelijkheid.

Verhoging onbelaste reiskostenvergoeding in 2024
De reiskostenvergoeding die werkgevers maximaal onbelast aan hun werknemers mogen vergoeden stijgt per 1 januari 2024 van € 0,21 naar € 0,23 per kilometer. U mag dus vanaf 2024 een hoger bedrag per kilometer belastingvrij vergoeden. Het hangt af van de afspraken tussen u en uw werknemers of u ook daadwerkelijk meer gaat betalen.

Verlaging vrije ruimte werkkostenregeling in 2024
Als werkgever mag u een percentage van uw totale fiscale loonsom (vrije ruimte) onbelast vergoeden en verstrekken aan uw werknemers. In 2023 bedraagt deze vrije ruimte 3% over de eerste € 400.000,-- en 1,18% over het meerdere van de fiscale loonsom. Het is van belang dat u de vergoedingen en verstrekkingen op een juiste manier heeft verwerkt voor de WerkKostenRegeling. Heeft u nog vrije ruimte over dan kunt u deze in 2023 nog eenvoudig benutten voor bijvoorbeeld een kleine bonus aan uw personeel.
In 2024 daalt de vrije ruimte naar 1,92% over de eerste € 400.000,-- van de fiscale loonsom. Over het meerdere blijft het percentage 1,18%. Dit betekent dat u over de eerste € 400.000,-- in 2024 dus € 4.320,-- minder vrije ruimte heeft dan in 2023.

Verruiming gerichte vrijstelling OV-kaart in 2024
Om de administratieve lasten voor de werkgevers te verlichten, is het vanaf 1 januari 2024 mogelijk om een OV-kaart (abonnement of voordeelurenkaart) aan een werknemer vrij te verstrekken, ter beschikking te stellen of te vergoeden. Deze is dus vrijgesteld van de loonheffingen. Voorwaarde hierbij is wel dat de werknemer de OV-kaart ook zakelijk gebruikt.

Verhoging vrijwilligersvergoeding in 2024
De maximale onbelaste vrijwilligersvergoeding gaat per 1 januari 2024 omhoog naar € 2.100,-- per jaar. Dat is dit jaar nog € 1.900,--. De vergoeding per maand wordt in 2024 € 210,--. Dat is nu nog € 190,--. Over vrijwilligersvergoedingen tot dat bedrag zijn geen belastingen en premies verschuldigd.

Pensioenopbouw vanaf 18 jaar vanaf 1 januari 2024
In de Wet Toekomst Pensioenen (WTP), die ervoor moet zorgen dat op 1 januari 2028 alle pensioenregelingen zijn aangepast aan de nieuwe kaders, is bepaald dat met ingang van 1 januari 2024 de toetredingsleeftijd voor alle pensioenfondsen en -verzekeringen wordt aangepast naar 18 jaar.

Opgaaf UBD 2023 (uitbetaalde bedragen aan derden)
Als u in 2023 betalingen aan derden heeft gedaan, dan heeft u mogelijk aanvullende verplichtingen. U moet de Belastingdienst uiterlijk 31 januari 2024 informeren over betalingen aan derden in 2023. Deze melding betreft de zogenaamde Opgaaf UBD (uitbetaalde bedragen aan derden).

Lage inkomensvoordeel (jeugd-LIV) 2024
Het Lage Inkomensvoordeel (LIV) voor werknemers in de leeftijd van 18 tot en met 20 jaar, het jeugd-LIV, wordt per 1 januari 2024 afgeschaft.

Jaarlijks Aanbod vaste arbeidsomvang oproepkracht
Als u een oproepkracht in dienst heeft, bent u verplicht om na twaalf maanden een aanbod te doen voor een vaste arbeidsomvang. Dit betekent dat u de oproepkracht een vast aantal uren per week, per maand of per jaar moet aanbieden. Dit aantal moet minimaal gelijk zijn aan het gemiddelde aantal uren dat de oproepkracht in de afgelopen twaalf maanden heeft gewerkt. Dit aanbod moet u schriftelijk of elektronisch doen, binnen een maand nadat de oproepkracht twaalf maanden in dienst is. De oproepkracht mag dit aanbod afwijzen.

Meer weten?
Als u nog vragen heeft over (één van) deze onderwerpen, dan kunt u rechtstreeks contact opnemen met ons op onderstaand telefoonnummer of via mail.