Skip to main content

Nieuws

Nieuwste artikelen

Nieuws

favicon Loonservice Brabant

Over dit artikel

  • Geplaatst op:

    25 juni 2024
  • Aangepast op:

    26 juni 2024
  • Categorie:

    Nieuws

Ander nieuws

Actualiteiten voor de salarisadministratie per 1 juli 2024

Wij willen u graag op de hoogte brengen van de actualiteiten voor de salarisadministratie per 1 juli 2024.
Hieronder vindt u een overzicht van de belangrijkste wijzigingen/kennisgeving.

Minimumloon per uur voor alle werknemers

Sinds 1 januari 2024 is de werkgever volgens de wet verplicht om werknemers per uur minimaal het minimumuurloon te betalen. Er geldt altijd 1 vast minimumuurloon voor alle werknemers van 21 jaar en ouder. Voor werknemers onder 21 jaar gelden sinds 1 januari 2024 vaste minimumjeugdlonen per uur. Deze minimumjeugduurlonen zijn afgeleid van het wettelijk minimumuurloon.

Bedragen per 1 juli 2024

Tabel: minimumloon per uur naar leeftijd (brutobedragen per 1 juli 2024)

  Minimumloon per uur
21 jaar en ouder € 13,68
20 jaar € 10,94
19 jaar € 8,21
18 jaar € 6,84
17 jaar € 5,40
16 jaar € 4,72
15 jaar € 4,10

Bedragen minimumloon 2024 | Minimumloon | Rijksoverheid.nl

Vervallen van wettelijke vakantiedagen: Als een werknemer nog wettelijke vakantiedagen uit 2023 heeft, vervallen deze op 1 juli 2024. Er zijn uitzonderingen als een werknemer door bijzondere omstandigheden redelijkerwijs niet in staat was om vakantie op te nemen. Bovenwettelijke vakantiedagen blijven vijf jaar geldig.

CO2-registratieplicht: Werkgevers met meer dan 100 medewerkers moeten vanaf 1 juli 2024 de CO2-uitstoot van woon-werkverkeer bijhouden. Dit geldt voor het gebruikte vervoermiddel, type brandstof en aantal gereisde kilometers.

Meer weten?

Als u nog vragen heeft over (één van) deze onderwerpen, dan kunt u rechtstreeks contact opnemen met ons via telefoon of mail.