Skip to main content

Nieuws

Nieuwste artikelen

Nieuws

favicon Loonservice Brabant

Over dit artikel

  • Geplaatst op:

    10 mei 2022
  • Aangepast op:

    13 september 2022
  • Categorie:

    Nieuws

Ander nieuws

Betaald ouderschapsverlof

Bij een geboorte van een kind zijn er vanaf 1 januari 2019 voor partners die in loondienst werken diverse regelingen van kracht geworden waarin het geboorteverlof/kraamverlof voor deze groep is geregeld. Op dit moment zijn de volgende regelingen van kracht:
• Geboorteverlof 1 week (sinds 1-1-2019)              
De partners krijgen eenmaal het aantal werkuren per week betaald geboorteverlof. Tijdens dit verlof betaalt de werkgever het loon volledig door. Het verlof kan door de werknemer naar eigen inzicht worden opgenomen, maar dit moet wel gebeuren binnen 4 weken na geboorte van het kind.
• Aanvullend geboorteverlof 5 weken (sinds 1-7-2020)
De partners krijgen maximaal 5 keer het aantal werkuren per week aanvullend geboorteverlof. Tijdens dit verlof ontvangt de werknemer geen salaris maar een uitkering van het UWV ter hoogte van 70% van het dagloon (tot maximaal 70% van het maximum dagloon). Het verlof kan naar eigen inzicht van de werknemer worden opgenomen, maar dit moet wel gebeuren binnen 6 maanden na geboorte van het kind en tevens moet het geboorteverlof van 1 week opgenomen zijn.
 
Vanaf 2 augustus 2022 komt hier nog een regeling bij nl. Wet betaald ouderschap. Op dit moment heeft een werknemer bij geboorte van een kind recht op ouderschapsverlof van 26 keer de arbeidsduur per week. Vanaf 2 augustus 2022 kan de werknemer voor maximaal 9 weken van de 26 weken ouderschapsverlof een uitkering ontvangen via het UWV. Deze uitkering zal 50% (er ligt een wetsvoorstel voor 70%) van het dagloon (tot maximaal 50% van het maximum dagloon) gaan bedragen. Het verlof moet worden opgenomen in het eerste jaar na de geboorte van het kind (bij adoptie en pleegzorg in het jaar na opname van het kind in het gezin, voor zover het kind jonger is dan 8 jaar). Dit betekent dat er voor kinderen die zijn geboren na 2 augustus 2021 mogelijkheden zijn om van dit betaald ouderschapsverlof gebruik te maken.
 
Op hoeveel verlof heeft een werknemer nu recht:
• Moeder:
- 16 weken zwangerschaps- en bevallingsverlof
- 9 weken betaald ouderschapsverlof
- 17 weken onbetaald ouderschapsverlof (hiervoor kan in een CAO wel een vergoeding zijn vastgelegd)
• Partners:
- 1 week geboorteverlof
- 5 weken aanvullend geboorteverlof
- 9 weken betaald ouderschapsverlof
- 17 weken onbetaald ouderschapsverlof
• Adoptie/pleegzorg:
- 6 weken adoptie/pleegzorgverlof
- 9 weken betaald ouderschapsverlof
- 17 weken onbetaald ouderschapsverlof
 
Ook Directeuren Grootaandeelhouders (DGA), huishoudelijke hulpen/alfahulpen komen in aanmerking voor aanvullende geboorteverlof en betaald ouderschapsverlof.
 
Wij informeren u graag over de mogelijkheden ten aanzien van de verlofmogelijkheden en hoe dit binnen uw onderneming ingezet kan gaan worden.