Skip to main content

Nieuws

Nieuwste artikelen

Nieuws

favicon Loonservice Brabant

Over dit artikel

 • Geplaatst op:

  26 januari 2022
 • Aangepast op:

  26 januari 2022
 • Categorie:

  Nieuws

Ander nieuws

Gebruikelijk loon DGA 2022

Heeft u een aandelenbelang van 5% of meer in een B.V. verricht u arbeid in de B.V. , dan bent u DGA en verplicht een zogenaamd ‘gebruikelijk loon’ in aanmerking te nemen. Volgens de wettelijke regels moet een DGA een loon genieten dat het hoogste bedrag is van de volgende drie bedragen:

 • 75% van het loon van een werknemer in de ‘meest vergelijkbare dienstbetrekking’;
 • het loon van de meestverdienende werknemer;
 • een standaardbedrag van € 48.000 per jaar.

Het standaardbedrag was in 2021 € 47.000 en is op 1 januari dus met € 1.000 verhoogd. Was uw gebruikelijk loon in 2021 € 47.000? Loonservice Brabant heeft als service het salaris automatisch verhoogd naar € 48.000, waarmee u ook in 2022 voldoet aan de wettelijke vereisten.

Wanneer uw situatie niet (meer) aansluit bij bovenstaande vereisten of om andere redenen een andere aanpassing van uw salaris gewenst is, dan verzoeken wij u contact op te nemen met uw contactpersoon.

Wij wijzen u nog op een formeel puntje. Bent u behalve werknemer ook bestuurder (directeur) van de B.V.? Op grond van de statuten van de vennootschap dient uw salaris te worden vastgesteld door de Algemene vergadering. Dus ook deze verhoging met € 1.000! Dit aandeelhoudersbesluit dient u schriftelijk vast te leggen in notulen. Neemt u hiervoor contact op met uw adviseur/accountant.