Skip to main content

Nieuws

Nieuwste artikelen

Nieuws

favicon Loonservice Brabant

Over dit artikel

 • Geplaatst op:

  03 december 2021
 • Aangepast op:

  06 december 2021
 • Categorie:

  Nieuws

Ander nieuws

Jaarovergang en wijzigingen per 2022

Geachte relatie,

De jaarwisseling staat alweer voor de deur. In de komende weken wordt het jaar 2021 afgesloten en wordt de salarisadministratie voor het jaar 2022 opgestart. Om dit soepel te laten verlopen hebben we uw hulp nodig.

Jaarafsluiting 2021

Veel werkgevers willen vóór Kerst het loon aan hun werknemers betalen. Voor ons betekent dat, dat we in december minder dagen de tijd hebben om alle mutaties op tijd te kunnen verwerken. Wij vragen u daarom ongeveer 3 dagen eerder dan voor u gebruikelijk uw mutaties bij ons aan te leveren.

Daarnaast zouden we u willen vragen om de volgende punten te controleren en eventuele zaken die nog van toepassing zijn op het jaar 2021 aan ons door te geven.

 • Zijn er nog nieuwe werknemers in dienst getreden en/of werknemers uitdienst getreden in het jaar 2021 die nog niet bij ons bekend zijn? Nieuwe werknemers aanmelden en/of de afmelding van werknemers kunt u sinds kort regelen via onze website (loonservicebrabant.nl/aan-afmelden-werknemer).
 • Zijn er wijzigingen met betrekking tot een auto van de werkgever die nog niet eerder doorgegeven zijn?
 • In 2021 bedraagt de vrije ruimte voor de Werkkostenregeling nog 3% van de eerste € 400.000 van de loonsom van alle werknemers samen plus 1,18% van deze loonsom voor zover hoger dan € 400.000. Dit bedrag aan vrije ruimte mag u besteden aan onbelaste vergoedingen, verstrekkingen en terbeschikking-stellingen voor uw werknemers of DGA tot een maximum van € 2.400,- per werknemer/DGA per jaar. Heeft u nog vrije ruimte over in de Werkkostenregeling (WKR) en wilt u aan het einde van het jaar nog iets extra onbelast uitkeren aan uw werknemer?
 • Dient er nog een verrekening afdrachtvermindering speur- en ontwikkelingswerk (WBSO) plaats te vinden?

Opstart 2022

Voor een goede start van het jaar 2022 vragen wij u om de volgende zaken aan ons door te geven:

 • Mededeling Loonheffingen Gedifferentieerd premiepercentage Werkhervattingskas”. Deze mededeling, afkomstig van de belastingdienst, ontvangt u in december 2021;
 • Heeft u een eigen pensioenregeling (anders dan een bedrijfstakpensioenfonds) dan ontvangen wij graag de premiegegevens 2022;
 • Heeft u nog andere bedrijf specifieke regelingen? Geef dan ook hier de bedragen/percentages voor 2022 aan ons door;
 • Overige salaris aanpassingen, vergoedingen en inhoudingen voor het jaar 2022.

 

Wijzigingen salarisgebied 2022

Hieronder willen wij u hierbij tevens op de hoogte brengen van een aantal wijzigingen op salarisgebied per 2022.

 • Per januari 2022 stijgt het wettelijk minimum loon met 1,41% t.o.v. de tweede helft van 2021.
 • Vrijstelling thuiswerkvergoeding. Vanaf januari 2022 kunnen werkgevers maximaal € 2,- per volledig of gedeeltelijk thuisgewerkte dag onbelast vergoeden. Werkt een medewerker de ene helft van de dag thuis en de andere helft op de vaste werkplek? Dan kan de werkgever niet zowel de thuiswerkvergoeding als voor de reiskostenvergoeding de vrijstelling toepassen.
 • Einde tijdelijke verruiming van de vrije ruimte binnen de In 2020 en 2021 was de ruimte binnen de Werkkostenregeling (WKR) vanwege de coronacrisis, tijdelijk verhoogd naar 3% voor de eerste € 400.000,- van de fiscale loonsom. Deze tijdelijke verhoging vervalt in 2022. De vrije ruimte wordt weer 1,70% van de fiscale loonsom t/m € 400.000,- en 1,18% van het restant van de loonsom.
 • Einde vaste reiskostenvergoeding. Vanaf 1 januari 2022 mogen werkgevers niet zomaar een vaste reiskostenvergoeding betalen aan medewerkers. Alleen de daadwerkelijke reizen mogen onbelast vergoed worden. Als een medewerker echter minimaal 36 weken of 128 dagen per jaar naar een vaste werkplek reist, dan mag de vaste reiskostenvergoeding vanaf 1 januari 2022 nog steeds onbelast uitbetaald worden. Is dat dus niet het geval? Dan moeten reiskosten betaald worden op basis van nacalculatie of declaratie. De werkgever betaalt dan enkel de dagen dat er gereisd is tot een maximaal bedrag van € 0,19 per kilometer onbelast.
Zonder tegenbericht gaan wij ervan uit dat de reiskostenvergoeding zoals meegenomen in de salarisadministratie 2021 ook blijft gelden in het kalenderjaar 2022 oftewel dat de medewerker minimaal 36 weken of 128 dagen per jaar naar een vaste werkplek reist