Skip to main content

Nieuws

Nieuwste artikelen

Nieuws

favicon Loonservice Brabant

Over dit artikel

  • Geplaatst op:

    11 maart 2022
  • Aangepast op:

    11 maart 2022
  • Categorie:

    Nieuws

Ander nieuws

Voorlopige berekening Wet tegemoetkoming loondomein (Wtl)

De Wet tegemoetkomingen loondomein (Wtl) heeft als doel om werknemers met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt in dienst te nemen of te houden.
De Wtl bestaat uit een drietal tegemoetkomingen voor werkgevers t.w. het Loonkostenvoordeel (LKV), het Lage-inkomensvoordeel (LIV) en het Jeugd LIV.
 
De eerste voorlopige berekeningen Wtl over het kalenderjaar 2021 zijn onlangs door UWV naar de werkgevers verstuurd.
Komt u, als werkgever, op basis van de aangifte loonheffingen 2021 in aanmerking voor een tegemoetkoming uit de Wtl dan hebt u onlangs een voorlopige berekening ontvangen c.q. dan ontvangt u binnenkort een voorlopige berekening.
 
Het is niet mogelijk om tegen deze voorlopige berekening bezwaar te maken.
Klopt de berekening echter niet, dan is het wel mogelijk om tot en met 1 mei 2022 de aangiften over 2021 te (laten) corrigeren.
 
Indien u de ontvangen voorlopige berekeningen naar ons kantoor doorstuurt, kunnen wij beoordelen of deze berekeningen juist zijn c.q. aangepast dienen te worden.
De berekeningen kunt u sturen naar  o.v.v. “Wtl 2021”.