Skip to main content

Nieuws

Nieuwste artikelen

Nieuws

favicon Loonservice Brabant

Over dit artikel

  • Geplaatst op:

    24 oktober 2022
  • Aangepast op:

    24 oktober 2022
  • Categorie:

    Nieuws

Ander nieuws

Wijzigingen per 1 januari 2023

Minimumloon 
Per 1 januari 2023 zal het wettelijk minimumloon stijgen met 10,15%.
Indien nodig verhogen wij per 1 januari 2023 de salarissen van de werknemers zodat deze weer voldoen aan de norm van het wettelijk minimumloon. Bij wet is het verboden om een werknemer minder te betalen dan het vastgestelde minimumloon.

Reiskostenvergoeding
Met ingang van 1 januari 2023 wordt de vrijgestelde vergoeding voor reiskosten verhoogd van € 0,19 naar € 0,21 per kilometer.
Op dit moment zijn de onbelaste vergoedingen die worden gegeven voor onder andere woon-werk kilometers of zakelijke kilometers berekend op basis van € 0,19 per kilometer, deze vergoedingen mogen dus per 1 januari 2023 worden verhoogd naar € 0,21 per kilometer. Dit betekent dat u uw werknemers een hoger onbelast bedrag aan reiskostenvergoeding mag verstrekken (dit is niet verplicht).
Indien u gebruik wilt gaan maken van deze hogere vergoeding voor reiskosten, dan verzoeken wij u om dit schriftelijk aan ons door te geven zodat wij een en ander vanaf 1 januari 2023 correct kunnen gaan verwerken in de salarisadministratie.

Ontvangen wij geen verzoek, dan worden de reiskosten niet verhoogd!

Werkkostenregeling
Met ingang van 1 januari 2023 zal de vrije ruimte binnen de werkkostenregeling worden verhoogd van 1,70% naar 1,92% over de eerste € 400.000 van de fiscale loonsom. Over het meerdere (boven de € 400.000) blijft het percentage van 1,18% van kracht. Dit betekent dat er een kleine verhoging is van de vrije ruimte die ingezet kan worden voor onbelaste vergoedingen, verstrekkingen en terbeschikkingstellingen voor werknemers. Indien er binnen de vrije ruimte meer wordt vergoed dan wat mogelijk is op basis van deze vrije ruimte, dan zal over het meerdere 80% eindheffing betaald moeten worden. 

Op dit moment is er een nota van wijziging ingediend waarin wordt voorgesteld om de vrije ruimte voor het jaar 2023 tijdelijk te verruimen tot 3% over de eerste € 400.000 van de fiscale loonsom. Vanaf 2024 vervalt deze tijdelijk verhoging en geldt het eerder genoemde percentage van 1,92% over de eerste € 400.000.