Skip to main content

Afmelden werknemer

Afmelden werknemer

Ter info: bij het beëindigen of niet voorzetten van een arbeidsovereenkomst op initiatief van de werkgever moet een transitievergoeding aan de werknemer worden betaald. De transitievergoeding is gelijk aan 1/3 maandsalaris per gewerkt dienstjaar, pro rata voor een gedeelte van een dienstjaar.

Geen transitievergoeding is verschuldigd indien:
  • De arbeidsovereenkomst wordt beëindigd met wederzijds goedvinden
  • De werknemer ontslagen is omdat hij verwijtbaar handelde of ernstig verwijtbaar nalatig was (tenzij de kantonrechter anders beslist)
  • De werknemer jonger is dan 18 jaar en gemiddeld ten hoogste 12 uur per week werkte
  • De werknemer is ontslagen in verband met het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd of een andere pensioengerechtigde leeftijd heeft bereikt
LET OP: indien werknemer ziek uit dienst gaat dient deze werknemer uiterlijk de laatste dag van het dienstverband ziek gemeld te worden bij UWV !!