Skip to main content

Aanmelden nieuwe werkgever

Aanmelden nieuwe werkgever

Algemene gegevens
Sleep en drop bestanden hier of Browse
Sleep en drop bestanden hier of Browse
Inrichting en uitvoering loonadministratie
Auto per werknemer? Doorgeven via het werknemersformulier
Opmerking: Wanneer er sprake is van een Bedrijfstakpensioenfonds, dan verzorgt Loonservice Brabant de aan- en afmeldingen, periodiek aangiftes en overige wijzigingen richting de bedrijfstakpensioenfondsen!
Opmerking: Loonservice Brabant verzorgt geen ziekmeldingen richting (verzuim)verzekeraars
Wat is een ketenmachtiging? Met een ketenmachtiging geeft een organisatie een intermediair (Loonservice Brabant B.V.) toestemming om namens die organisatie in te loggen met eHerkenning3. Op deze manier kan de intermediair allerlei zaken online voor relaties regelen bij dienstverleners (bijvoorbeeld UWV). Voor sommige bedrijfstakpensioenfondsen kan uitsluitend gegevensverwerking plaatsvinden door een Intermediair middels eHerkenning3