Skip to main content

Nieuws

Nieuwste artikelen

Nieuws

favicon Loonservice Brabant

Over dit artikel

  • Geplaatst op:

    13 maart 2024
  • Aangepast op:

    13 maart 2024
  • Categorie:

    Nieuws

Ander nieuws

Advies Wettelijke Aanzegplicht

Als u een werknemer in dienst heeft met een tijdelijk arbeidscontract van zes maanden of langer, bent u verplicht om uiterlijk één maand voordat het contract afloopt, de werknemer schriftelijk te informeren of u het contract wel of niet wilt verlengen. Dit heet de aanzegplicht. Het doel van de aanzegplicht is om de werknemer tijdig duidelijkheid te geven over zijn of haar arbeidspositie.Het aanzeggen moet schriftelijk gebeuren, bijvoorbeeld per brief of per e-mail. U moet in de aanzegbrief duidelijk vermelden of u het contract wilt beëindigen of voortzetten. Als u het contract wilt voortzetten, moet u ook aangeven onder welke voorwaarden u dat wilt doen, zoals de duur, het salaris en de arbeidsomvang. U kunt hiervoor gebruik maken van een modelbrief.

De aanzegplicht geldt niet voor alle tijdelijke contracten. U hoeft geen aanzegbrief te sturen als het contract korter is dan zes maanden, als het contract geen vaste einddatum heeft (bijvoorbeeld voor de duur van een project of een vervanging) of als het contract een uitzendovereenkomst met een uitzendbeding is.

Als u zich niet houdt aan de aanzegplicht, kan dat nadelige gevolgen hebben voor u. De werknemer kan dan een aanzegvergoeding van u eisen. Deze vergoeding is gelijk aan het salaris van de werknemer over een maand. Als u te laat bent met aanzeggen, moet u een vergoeding betalen naar rato van de periode dat u te laat ben. De werknemer moet wel binnen twee maanden na het einde van het contract een beroep doen op de aanzegvergoeding, anders vervalt zijn recht daarop.

Om te voorkomen dat u een aanzegvergoeding moet betalen, is het belangrijk dat u tijdig en schriftelijk aanzegt. U kunt ook al bij het sluiten van het contract een bepaling opnemen waarin u aangeeft dat er geen sprake zal zijn van een verlenging. Dit geldt echter alleen als u zeker weet dat u het contract niet wilt voortzetten.

Wij hopen dat u met dit advies goed voorbereid bent op het versturen van een aanzegbrief aan uw werknemer met een tijdelijk contract. Als u vanuit Loket een signaalmail hierover ontvangt, als u hulp wenst met het opstellen van een aanzegbrief of als u nog vragen heeft over dit onderwerp, dan kunt u rechtstreeks contact opnemen met ons via telefoon of mail.