Skip to main content

Nieuws

Nieuwste artikelen

Nieuws

favicon Loonservice Brabant

Over dit artikel

 • Geplaatst op:

  21 december 2023
 • Aangepast op:

  21 december 2023
 • Categorie:

  Nieuws

Ander nieuws

Gebruikelijk loon DGA in 2024

Als u een directeur-grootaandeelhouder (DGA) in dienst heeft, moet u rekening houden met de regels voor het gebruikelijk loon. Dit is het loon dat een DGA minimaal moet ontvangen voor zijn werkzaamheden voor de B.V. Het gebruikelijk loon wordt jaarlijks aangepast aan de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt. Voor 2024 is het standaardbedrag voor het gebruikelijk loon vastgesteld op € 56.000. Dit is een stijging van bijna 10% ten opzichte van 2023, toen het standaardbedrag nog € 51.000 was.

Het standaardbedrag is echter niet altijd van toepassing. Er zijn situaties waarin u een hoger of lager loon moet vaststellen voor de DGA. Dit hangt af van de volgende factoren:
 • Het loon van de meest vergelijkbare dienstbetrekking. Dit is het loon dat een werknemer zou verdienen als hij dezelfde werkzaamheden zou verrichten als de DGA, maar geen aandeelhouder zou zijn. Het gebruikelijk loon van de DGA mag niet minder dan 100% van dit loon zijn.
 • Het loon van de meestverdienende werknemer binnen de B.V. of een verbonden vennootschap. Dit is het loon van de werknemer die het hoogste salaris ontvangt binnen de B.V. of een andere B.V. waarin de DGA een aanmerkelijk belang heeft. Het gebruikelijk loon van de DGA mag niet minder zijn dan dit loon.
 • De omstandigheden van de B.V. Dit zijn factoren die van invloed kunnen zijn op de hoogte van het loon, zoals de omzet, het resultaat, de winstverwachting, de marktsituatie, de grootte, de complexiteit en de risico’s van de B.V. Als deze omstandigheden aantoonbaar leiden tot een lager loon voor de DGA, kunt u hiervan afwijken. U moet dit wel kunnen onderbouwen met een goede argumentatie en bewijsstukken. 
Indien er reeds in 2022 gebruik gemaakt werd van verlaging van het DGA-loon voor innovatieve startups om de liquiditeitspositie te verbeteren, dan mag hiervan nog in 2024 gebruik van gemaakt worden. Dit betekent dat er voor deze holdings nog in 2024 het wettelijk minimumloon verloond mag worden.

Per 1 januari 2023 is de zogenaamde “doelmatigheidsmarge” afgeschaft. Dit betekent dat u als DGA niet langer 25% mag afwijken van het loon uit de meest vergelijkbare dienstbetrekking. Als er geen verhoging heeft plaatsgevonden in 2023 en het loon is vastgesteld aan de hand van het loon van de meest vergelijkbare dienstbetrekking is het zaak om de argumentatie waaruit blijkt dat reeds sprake was van 100% van het loon uit de meest vergelijkbare dienstbetrekking, op te nemen in uw dossier.

Het is dus belangrijk dat u het loon van de DGA zorgvuldig bepaalt en documenteert. Voor de aanpassing van het loon van de DGA is een aandeelhoudersbesluit nodig. U moet rekening houden met de wettelijke eisen, maar ook met de specifieke situatie van de B.V. en de DGA.

Als u nog vragen heeft, dan kunt u rechtstreeks contact opnemen met ons op onderstaand telefoonnummer, via mail of rechtstreeks met uw contactpersoon van Loonservice Brabant, zodat we u eventueel kunnen helpen met het berekenen, vastleggen en verantwoorden van het loon. Zo voorkomt u dat u te maken krijgt met naheffingen, boetes of geschillen met de Belastingdienst.